Om konseptet

Trening UTE er et folkehelsekonsept. Sammen med lokale ambassadører ønsker vi å nå ut til hele befolkningen med trening ute. Helsegevinst er et viktig stikkord i arbeidet vi gjør, enten vi møter den utrente eller den aktive mosjonist.

Ambassadører

Alle ambassadører i Trening UTE har en genuin interesse for folkehelsearbeid, og ønsker å motivere befolkningen til et mer aktivt liv. 

Grønliåsen Rundt

Trening UTE arrangerer i august terrengløpet Grønliåsen Rundt. Løpet startet med manuell tidtaking i 2018. I 2019 doblet vi antall påmeldte og hadde vi mer profesjonelle rammer med EQ Timing.

Fra bok til konsept

Her kan du lese mer om boka
"TREN UTE  - Sterk med kreativ trening"
som inspirerte forfatteren til å lage konseptet Trening UTE