Om konseptet

Trening UTE er et folkehelsekonsept, og vårt ønsker er å gjøre gjøre Norge sprekere. Sammen med våre lokale ambassadører ønsker vi å nå ut til hele befolkningen med variert trening ute. Vi vil vise befolkningen hvor enkelt det kan gjøres! Helsegevinst er et viktig stikkord i arbeidet vi gjør, enten vi møter den utrente eller den aktive mosjonist.

Ambassadører og trenere

Alle ambassadører i Trening UTE har en genuin interesse for folkehelsearbeid, og ønsker å motivere befolkningen til et mer aktivt liv. Enkelte av våre ambassadører er også trenere og leverer sine utendørstjenester gjennom Trening UTE. 

Teamet

Teamet i Trening Ute består av tre dedikerte personer med ulik bakgrunn og kompetanse, som alle brenner for folkehelse og trening i frisk luft. Alt arbeid som legges ned av teamet gjøres på frivillig basis.

Fra bok til konsept

Her kan du lese mer om boka
"TREN UTE  - Sterk med kreativ trening"
som inspirerte forfatteren til å lage konseptet Trening UTE