Om konseptet

Trening UTE er et folkehelsekonsept. Sammen med lokale ambassadører ønsker vi å nå ut til hele befolkningen med trening ute. Helsegevinst er et viktig stikkord i arbeidet vi gjør, enten vi møter den utrente eller den aktive mosjonist.

Ambassadører og trenere

Alle ambassadører i Trening UTE har en genuin interesse for folkehelsearbeid, og ønsker å motivere befolkningen til et mer aktivt liv. Enkelte av våre ambassadører er også PTer og leverer sine utendørstjenester gjennom Trening UTE. 

Kontakt oss

Fra bok til konsept

Her kan du lese mer om boka
"TREN UTE  - Sterk med kreativ trening"
som inspirerte forfatteren til å lage konseptet Trening UTE