Om konseptet

Trening UTE er et folkehelsekonsept. Sammen med lokale ambassadører ønsker vi å nå ut til hele befolkningen med trening ute. Helsegevinst er et viktig stikkord i arbeidet vi gjør, enten vi møter den utrente eller den aktive mosjonist.

Ambassadører og trenere

Alle ambassadører i Trening UTE har en genuin interesse for folkehelsearbeid, og ønsker å motivere befolkningen til et mer aktivt liv. Enkelte av våre ambassadører er også PTer og leverer sine utendørstjenester gjennom Trening UTE. 

Grønliåsen Rundt

Trening UTE arrangerer i august terrengløpet Grønliåsen Rund.

Fra bok til konsept

Her kan du lese mer om boka
"TREN UTE  - Sterk med kreativ trening"
som inspirerte forfatteren til å lage konseptet Trening UTE