Et folkehelsekonsept

Utendørstrening kan være nøkkelen til god helse, overskudd og god form. Det er lett tilgjengelig, ukomplisert, tidseffektivt, variert og gir fantastiske opplevelser ute i frisk luft.

I et land med flott natur og rikelig med grønne områder, finnes det en verden av treningsmuligheter rett utenfor døra. Trening UTE ønsker å inspirere flere til å ta i bruk naturen og vise hvor enkelt og gledesfylt det er å skape gode treningsvaner under åpen himmel.

Trening UTE tror på og har erfaring med at trivsel, fellesskap og faste avtaler kan være nøkkelen til gode treningsvaner. Faste treningssamlinger bidrar positivt i nærmiljøet og Trening UTE har flere ambassadører som holder liv i lokale gratisaktiviteter. Trening UTE arrangerer også hvert år terrengløpet Grønliåsen Rundt.

Trening UTE er startet av og ledes av helse- og treningsfysiolog.
Kristin Granum Rosebø. Kristin driver til daglig Kreativ Trening hvor hun leverer en rekke tjenester relatert til fysisk aktivitet.