Intervalltrening

Forskning viser at 4x4 kanskje er den mest effektive intervallformen for helsa. Den er også enkel å gjennomføre og både unge, eldre, svært aktive og mindre aktive kan ha glede og nytte av denne intervallen.

Hvordan gjennomføre 4x4

Kristin sitt forslag til økt: 

1) Oppvarming i 10-15 minutter med rolig jogging eller rask gange. De siste 3-4 minuttene av oppvarmingen bør man øke tempoet noe slik at man er klar for det første draget på 4 minutter.

2) Hoveddelen av økta kan gjøres i motbakke, i så fall løper/går man oppover i 4 minutter og man bruker omtrent 3 minutter ned igjen. Om man løper flatt, kan man ha 2-3 minutter aktiv hvile mellom dragene (jo bedre form du er i, jo kortere pause trenger du). Man løper da i 4 minutter, gjerne litt raskere enn man ville gjort til vanlig, og går/småjogger i 2 minutter. Dette gjentas fire ganger.

3) Etter det siste draget på fire minutter, bør man trappe rolig ned med 5-10 minutter rolig jogg/rask gange.